Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

XVIII-wieczny portret" - pokaz obrazu arcybiskupa Jarosława ze Skotnik w Zamku Królewskim w Sandomierzu

2024.07.03
Rozmiar tekstu:A-A+

XVIII-wieczny portret" - pokaz obrazu arcybiskupa Jarosława ze Skotnik
w Zamku Królewskim w Sandomierzu

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na pokaz obrazu z wizerunkiem arcybiskupa Jarosława ze Skotnik.

Specjalny pokaz obrazu przedstawiającego wizerunek arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik połączony zostanie z komentarzem historyczno-konserwatorskim.

Na temat życia i działalności politycznej Jarosława Bogorii ze Skotnik - arcybiskupa gnieźnieńskiego, którego wizerunek został uwieczniony na tym obrazie opowie dr hab. Tomisław Giergiel - kierownik Działu Historycznego Muzeum Zamkowego, natomiast o prezentowanym obrazie opowie Renata Grzebuła z Działu Sztuki Muzeum Zamkowego, a na temat podjętych i zaplanowanych prac konserwatorskich wypowie się Kornelia Golińska z Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Warto podkreślić, że pochodzący z XVIII w. portret został wypożyczony z Kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach w związku z przygotowywaną wystawą „Skotniccy – między Sandomierzem, Florencją a Krakowem”. Jednak ze względu na stan zachowania obiekt nie trafił na wystawę tylko do pracowni konserwatorskiej Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, gdzie został poddany wstępnym podstawowym zabiegom. Jest to jedyna okazja by zobaczyć ten obraz zanim poddany zostanie konserwacji.

Wydarzenie odbędzie się 6 lipca 2024 r. (sobota) o g. 15.00 w Sali Edukacyjnej w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Specjalny pokaz tego obrazu jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Skotniccy – między Sandomierzem, Florencją a Krakowem”, którą można oglądać w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu do 1 września 2024 r.
___________________________________________________________________
Przedmiotem wystawy Skotniccy – między Sandomierzem, Florencją a Krakowem jest zjawisko „wielkiej podróży”, czyli „grand tour’u”, jednego z charakterystycznych fenomenów arystokratycznej kultury w nowożytnej Europie.

Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, prof. PAN, dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, dr Weronika Rostworowska-Kenig (Zamek Królewski na Wawelu – kurator zewnętrzny i autor koncepcji wystawy) oraz Renata Grzebuła – adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Koordynatorem wystawy jest: Sylwia Mroczka, specjalista w Dziale Promocji i Edukacji Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Na ekspozycji zaprezentowane zostały obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, jak również: Narodowego Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów
i Rzeczypospolitej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum -Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach, prywatnej kolekcji rodziny Skotnickich (potomków krewnych Michała Skotnickiego, którzy do dziś są właścicielami dworu w podsandomierskich Skotnikach).

Patronat medialny nad wystawą sprawują: Portal Historyczny Dzieje.pl, Gazeta Wyborcza, Spotkania z Zabytkami, Magazyn Historyczny Mówią Wieki, Gazzetta Italia, Gość Niedzielny, oraz media regionalne: TVP3 Kielce, Polskie Radio Kielce, Radio Rekord, Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański wraz z portalem tyna.info.pl, Echo Dnia, iTV Wisła, STV.INFO.