Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Świętokrzyskie – dobra marka. Na IV Sejmiku Turystycznym w Kielcach dyskutowano nad turystyczną strategią regionu

2019.10.05
Rozmiar tekstu:A-A+

Ważne wydarzenie dla świętokrzyskiej branży turystycznej - za nami IV Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne, które odbyło się wczoraj w Best Western Grand Hotel Kielce. Przy forum obradował Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego, którego tematem było zarządzanie marką "Świętokrzyskie" przez spójną komunikację marketingową oraz współpracę interesariuszy rynku turystycznego.

Dyskusję moderował Piotr Lutek z firmy Synergia z Lublina oraz Małgorzata Wilk-Grzywna dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, organizator wydarzenia. Decyzją prowadzących spotkanie zostało podzielone na trzy panele, w których wzięło udział od sześciu do dziewięciu ekpsertów.

Tytuły paneli:

  • Świętokrzyska marka i jej hasło "Świętokrzyskie czaruje",
  • Kielce jako Naturalne FitCity,
  • Mocne marki terytorialne, czyli Góry Świętokrzyskie, Sandomierz i Ponidzie.

Wydarzenie otworzył Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, podkreślając rolę i znaczenie branży turystycznej. - Turystyka to nieodłączny element naszej codzienności. Pozwala naładować baterię oraz zaprezentować się z jak najlepszej strony. Stanowisko prezesa objąłem niedawno, ale już miałem okazję poznać wiele ciekawych wydarzeń i osób związanych z turystyką – mówił  prezes Piętak.

- Podczas bardzo ważnego wydarzenia w Kielcach jakim było spotkanie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, chwalono turystykę w województwie świętokrzyskim, która generuje 6 procent regionalnego PKB. To bardzo znacząca wartość. W  wakacje wszystkie punkty turystyczne w regionie świętokrzyskim odnotowały wyraźny wzrost zainteresowania wśród odbiorców. To bardzo dobre informacje – dodał Marcin Piętak.

Opinie, dyskusje mocno angażowały zebranych. O kondycji branży turystycznej w regionie,  planach na przyszłość rozmawiali między innymi: Jacek Janowski - dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej, Marcin Piętak - prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Czuba - wiceprezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Danuta Papaj - wiceprezydent Kielc,  Stanisław Wróbel - redaktor naczelny Echa Dnia, Piotr Sepioło – prezes LOT Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, Maciej Długosz – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Agnieszka Sikorska – dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, Barbara Tutak - prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej, Magdalena Kusztal – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Dwurnik – prezes IGHP, Paweł Walczyszyn – Siedlisko Czarownica Wellness&SPA, Michał Braun – radny Kielc, Katarzyna Batko – prezes LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, Robert Dąbal – prezes LOT Moc Ponidzia, Anna Łubek – gmina Bieliny, Michał Maroński – wiceburmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

To, że region świętokrzyski osiągnął sukcesy w spójnej promocji, potwierdzili eksperci z zewnątrz: Jacek Janowski z Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej.  

Mimo przekornych próśb moderatora Piotra Lutka o krytykę promocji Świętokrzyskiego, goście wypowiadali się pozytywnie na temat naszego regionu w obliczu ostatnich mniejszych i większych sukcesów. Przykładem są obecni tu blogerzy Anita i Paweł Skowera, których blog „101 Countries Before 50” wygrał Turystyczne Mistrzostwa Blogerów 2019 – zwrócił uwagę Jacek Janowski.

Podczas pierwszego panelu dotyczącego marki Świętokrzyskie redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróbel przyznał, że jest dużym zwolennikiem hasła „Świętokrzyskie Czaruje”. - Rozumiem je jako oczarowanie naszymi najpiękniejszymi miejscami. Jest to na pewno kwestia zachwytu. Jaki powinien być odbiorca marki? Na pewno spoza regionu. – mówił Stanisław Wróbel.

Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej przywołał podczas dyskusji głos ekspertów z najwyższego szczebla państwowego - Wczoraj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, czyli Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. Wszyscy tam zgromadzeni chwalili turystykę w województwie świętokrzyskim, która generuje 6 procent regionalnego PKB.

Druga część panelu dotyczyła marki z perspektywy Kielc. Zwrócono uwagę na najciekawsze obiekty: Kadzielnię i inne rezerwaty przyrody, Park Stadion, szlaki rowerowe i piesze, stoki narciarskie, a także organizowane tu duże imprezy i koncerty. W zestawieniu nie mogło zabraknąć Targów Kielce, które za każdym razem ściągają tysiące zwiedzających. Głos w dyskusji zabrała Danuta Papaj wiceprezydent Kielc, ktora potwierdziła, że nie da się promować Kielc w oderwaniu od powiatu kieleckiego. Zdaniem radnego Michała Brauna powinniśmy promować się sportem, scyzorykami oraz hip hopem, jako że ten kierunek muzyczny ma bogate tradycje w naszym mieście.

Na koniec podkreślono znaczenie marki z perspektywy znanych destynacji turystycznych - Góry Świętokrzyskie, Sandomierz oraz Ponidzie z Buskiem-Zdrojem. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy i samorządowcy z wyżej wymienionych obszarów: Paweł Walczyszyn z Siedliska Carownica Wellness & SPA, Piotr Sepioło z Domu Wczasów Dziecięcych "Gołoborze " w Rudkach, Anna Łubek z Gminy Bieliny, Katarzyna Batko z LOT Ziemia Sandomierska, Marcin Marzec burmistrz miasta Sandomierza, Michał Maroński wiceburmistrz Buska-Zdroju, Robert Dąball z Buskiefo Samorzadowego Centrum Kultury.

- Góry Świętokrzyskie to nie tylko Święty Krzyż w pojęciu duchowym, ale całe nasze dziedzictwo. A nie byłoby przecież sacrum bez profanum - mówi Stanisław Wróbel.