Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Konkurs dla przewodników

2022.07.11
Rozmiar tekstu:A-A+

Wystawa Czary Napary Akademia Ziołowa Marcina z Urzędowa, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najbardziej aktywnego przewodnika, odwiedzającego naszą sandomierską atrakcję.

Konkurs trwa od  13 lipca 2022 roku  do  2 grudnia 2022 roku, ogłoszenie wyników 6 grudnia 2022r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1 miejsce - laptop,
2 miejsce - tablet,                  
3 miejsce - telefon komórkowy.

Organizatorem Konkursu jest „GRAAL” Artur Wnuk, ul. Juliusza Słowackiego 37C, 27-600 Sandomierz, adres e-mail: czarynaparysm@gmail.com.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie  najaktywniejszego  przewodnika turystycznego, który wprowadzi największą liczbę  osób na wystawę  Czary Napary - Akademia Ziołowa Marcina  z Urzędowa, w terminie 13.07.2022 – 2.12.2022 r.

Do konkursu zostaną zakwalifikowani przewodnicy, którzy wprowadzą w czasie trwania konkursu minimum 100 osób.

Szczególnie  zależy nam,  na  jak  najlepszym zapoznaniu odwiedzających z wystawą Czary Napary Akademia Ziołowa Marcina z Urzędowa, promocji osoby Marcina z Urzędowa i jego wkładu w rozwój polskiego zielarstwa, edukacji dzieci i młodzieży, promocji Sandomierza i Urzędowa.

Mamy też nadzieję, że konkurs zintegruje i zaktywizuje środowisko przewodnickie, dla jak najlepszego i najczęstszego odwiedzania w Sandomierzu Wystawy Czary Napary - Akademia Ziołowa Marcina  z Urzędowa.
Konkurs skierowany jest do przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, opiekunów grup zorganizowanych. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, ma charakter otwarty  i jednoetapowy.

Organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO KONKURSU:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie uczestnictwa i potwierdzenie wpisem do rejestru uczestników konkursu, prowadzonego przez  organizatora wystawy Czary Napary Akademia Ziołowa Marcina z Urzędowa, dostępnego w kasie wystawy, w godzinach otwarcia.

Zgłoszenia mogą dokonać przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, opiekunowie grup zorganizowanych. Formularz  zgłoszeniowy można   wypełnić  na miejscu  lub już wypełniony złożyć  w kasie wystawy. Pracownicy  kasy prowadzą rejestr aktywności zgłoszonych uczestników.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy wystawy Czary Napary - Akademia Ziołowa Marcina z Urzędowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału.