Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
"Ogród Saski"

Park Miejski zwany "Ogrodem Saskim" został założony w XIX wieku. Jest miejscem wypoczynku mieszkańców oraz turystów. Zlokalizowany jest pomiędzy starym a nowym miastem. Wśród drzewostanu dominują kasztanowce, można zobaczyć tu pomniki przyrody. Na końcu głównej alei znajduje się wieża ciśnień wybudowana w 1936 r. Obecnie w parku realizowany jest drugi - końcowy etap rewitalizacji.

  • Sandomierz, Ogrodowa