Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
"Ogród Saski"

Park Miejski zwany "Ogrodem Saskim" został założony w XIX wieku. Jest miejscem wypoczynku mieszkańców oraz turystów. Zlokalizowany jest pomiędzy starym a nowym miastem. Wśród drzewostanu dominują kasztanowce, można zobaczyć tu pomniki przyrody. Na końcu głównej alei znajduje się wieża ciśnień wybudowana w 1936 r. Obecnie w parku realizowany jest drugi - końcowy etap rewitalizacji.

  • Sandomierz, Ogrodowa
Piszczele

Piszczele to najdłuższy wąwóz rozciągający się między starym i nowym Sandomierzem. Nazwa związana jest z osunięciem się jednej z jego skarp i odsłonięciem ludzkich kości - piszczel. Legenda głosi, że miały one należeć do Tatarów, którzy zginęli tu w lochach, wprowadzeni podstępem przez Halinę Krępiankę.

  • Sandomierz
  • 790 780 923
Wąwóz Królowej Jadwigi

Wąwóz Królowej Jadwigi jest najpiękniejszym wąwozem sandomierskim. Spacer jego dnem to kolejna z wielu atrakcji Sandomierza. Jar powstał na skutek wody, która spływała po lessowym zboczu od tysięcy lat. Wąwóz ma niecałe pół kilometra długości i ok. 10 m. wysokości. Można w nim podziwiać fantastyczne kształty korzeni rosnących w górze drzew.

  • Sandomierz