Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Seminarium "Zamek dla regionu - region dla Zamku"

2021.10.13
Rozmiar tekstu:A-A+

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „ZAMEK DLA REGIONU - REGION DLA ZAMKU"

CZWARTEK 14 października, godziny 11.00 - 17.30 Zamek Królewski w Sandomierzu, Sala Edukacyjna (II piętro)

Zachęcamy do udziału członków lokalnego samorządu, pracowników placówek edukacyjnych, producentów produktów regionalnych oraz wszystkich przedstawicieli branży turystycznej. Z Państwa pomocą opracujemy koncepcję rozwoju regionu, opartego na bogactwie historycznym sandomierskiego Zamku i dziedzictwa Sandomierza - Królewskiego Miasta.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapewniamy catering podczas spotkania, Muzeum wystawi chętnym zaświadczenie o udziale w seminarium.

Wydarzenie odbędzie się w pełnym tłumaczeniu na język polski.

Program wydarzenia

TEMATY:

ODNOWIENIE ROLI ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO ZAMKU W EDUKACJI, TURYSTYCE I PROMOCJI
PRODUKTU REGIONALNEGO/GOSPODARKI POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ ZAMKU I JEGO REGIONU

WSPÓŁPRACA ZAMKÓW WZDŁUŻ DUNAJU / WISŁY

11:00 Rejestracja, uczestnicy otrzymują materiały informacyjne (o studiach, programie WS, procesie World Café, partnerach - opcjonalnie perspektywach, itp.)

Prezentacja "Nasza wspólna przeszłość i wspólna przyszłość" Wirtualna wystawa

Poczęstunek

CZĘŚĆ PIERWSZA:

11:30 Słowa powitalne

Przemówienia

„Historyczne powiązanie miejscowego zamku z regionem" - dr Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

„Kilka słów o sieci zamków średniowiecznych/nowożytnych i ich partnerach / Przedstawienie wspieranego projektu i partnera wiodącego" - Gábor Rezi-Kató, p.o. wicedyrektora, Węgierskie Muzeum Narodowe - wykład poprowadzi Pani Katalin Sziráki, menager projektu Castles&Regions

„Sandomierska Tradycja Winiarstwa" - dr. hab. Magdalena Kapłan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, z ramienia Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy

„Bogactwo produktów regionalnych ziemi sandomierskiej" - Katarzyna Batko, Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej"

„Znaczenie Sandomierskiego zamku dla regionu - stan obecny i wyzwania" - Wojciech Dumin, Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury

Tłumaczą:

Agnieszka Białousz - tłumacz polsko-angielski

Magdalena Garbacik - tłumacz węgiersko-polski

13:00 Obiad

CZĘŚĆ DRUGA:

Sesja World Café (interaktywna wymiana poglądów, burza mózgów na wcześniej wymienione tematy). http://www.theworldcafe.com

14:00 Moderator - Waldemar Białousz - Wprowadzenie do procesu World Café i tematów World Café

1. Zamek, jako immanentna część edukacji formalnej i budowania lokalnej tożsamości,

2. Zamek, jako centrum promocji regionalnej gospodarki i usług turystycznych,

3. Współpraca i kontakty między zamkami/muzeami/partnerami

Uczestnicy dodają komentarze, pytania do tematów na tagach (zobacz na stronie: https://en.linoit.com/) i wybierają/ podpisują gospodarzy stołów.
Organizowanie uczestników do okrągłych stołów (5 rund na tematy).

14:20 Burza mózgów przy okrągłym stole - runda pierwsza

14:40 Burza mózgów przy okrągłym stole - runda druga

15:00 Burza mózgów przy okrągłym stole w rundzie trzeciej

15:20 Burza mózgów przy okrągłym stole w rundzie Czwartej

15:40 Burza mózgów przy okrągłym stole w rundzie Piątej

16:00 Co się wydarzy? Tworzenie sieci, Memorandum, Następne kroki

Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

István Szilvássy odpowiedzialny za treść projektu - prezes, Stowarzyszenie Rozwoju Osiedli i Regionów Węgierskich

16:20 Podsumowania prac Okrągłego Stołu przez gospodarzy stołów

17:00 Okrągły stół: Komentarze przedstawicieli decydentów państwowych, regionalnych, lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

17:30 Słowo końcowe wygłoszone przez lokalnego partnera projektu

Projekt jest współfinansowany przez rząd Czech, Węgier, Polski i Słowacji dzięki grantom wyszehradzkim z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.