Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Ruchome Muzeum Fotografii Sandomierskiej

2021.07.16
Rozmiar tekstu:A-A+

Zapraszamy na niezwykle ciekawą wystawę w przestrzeni miasta, prezentującą archiwalne zdjęcia Sandomierza, które dotychczas można było oglądać na profilu Facebookowym pn. Czarno-biała fotografia Sandomierza. Wystawa została zorganizowana przez Piotra Kusala w imieniu Fundacji SGT Sandomierska Grupa Terenowa i grupy FB Czarno-biała fotografia Sandomierza.

W trzech miejscach Sandomierza można zobaczyć stare, czarno białe fotografie miasta. Pierwsza z wystaw dotyczy północnej, górnej pierzei rynku sandomierskiego, druga dotyczy budynku zamku sandomierskiego a trzecia wystawa dotyczy tzw. Domu Długosza. Eksponowane miejsca z fotografii znajdują się w bezpośredniej bliskości obiektów których dotyczą. Każda z wystaw pokazuje Sandomierz od pierwszych, najstarszych fotografii z przed 1900 roku, chronologicznie do lat siedemdziesiątych. Planowane jest coroczne umieszczanie w przestrzeni miasta kolejnych wystaw fotograficznych w formie "Ruchomego Muzeum Fotografii" Sandomierza aby poszerzać historyczną wiedzę o mieście.

W redagowaniu wystawy znaczący udział mieli Urszula Stępień i Tomisław Giergiel.

Partnerami wystawy są: Sandomierskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu.

Fotografie pochodzą ze zbiorów: Fundacji Ośrodka Karta, Forum Polskiej Agencji Fotografów, Polskiej Agencji Prasowej, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach o/Sandomierz, Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu oraz zbiorów prywatnych.

Projekt pod tytułem: Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza dofinansowany jest przez Gminę Sandomierz.

Czas trwania: 9.07.-22.08.2021