Logo
  • Brama Opatowska
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Sandomierskie Centrum Kultury
  • Urząd Miasta Sandomierz
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

HETMAN. Otwarcie wystawy na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

2021.06.21
Rozmiar tekstu:A-A+

W piątek 18 czerwca na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu swój wernisaż miała wystawa plenerowa „Hetman”,będąca podsumowaniem Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, którym ogłoszono rok 2020.

Podczas uroczystego otwarcia dr Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu podkreślił bezpośrednie związki Hetmana z regionem sandomierskim:„Wystarczy wspomnieć o jego istotnej roli w słynnym rokoszu Zebrzydowskiego, który znany jest również w historiografii jako rokosz sandomierski. Pełnił w nim pozytywną rolę człowieka odpowiedzialnego za próbę pogodzenia króla Zygmunta  III  ze  zbuntowaną  szlachtą.  To  ponadczasowy  wzór,  do  którego  stale  możemy  się odwoływać”.

Inauguracji  towarzyszył  mini-wykład  prof.  Tomisława  Giergiela,  kierownika  Działu  Historycznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i zarazem wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym zaznaczył, że „Stanisława Żółkiewskiego należy zestawiać z największymi wodzami i hetmanami    Polski –Janem    Karolem Chodkiewiczem,  Stefanem  Czarnieckim,  StanisławemKoniecpolskim.Posiadał największe osiągnięcia militarne w dziejach Polski, m. in. zwycięstwo pod Kłuszynem  w  czasie  wojny  polsko-rosyjskiej –zwycięstwo  niesamowite,  ponieważ  przeciwko trzydziestu tysiącom żołnierzy rosyjskich i szwedzkich stanęło do walki trzy tysiące polskich żołnierzy. Te liczby mówią same za siebie”.

***

Oglądając kolejne plansze, widzowie poznają dzieciństwo, życie rodzinne i karierę polityczną jednego z najsłynniejszych polskich hetmanów w historii, mogą śledzić stoczone przez niego bitwy, a także spuściznę materialną oraz intelektualną. Na wystawie znajdują się obrazy, mapy, ryciny i wizerunki Stanisława Żółkiewskiego pochodzące nie tylko z polskich muzeów i krajowych instytucji kultury, lecz także z placówek zagranicznych. Ekspozycja została przygotowana w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Sporo uwagi poświęcono Żółkwi i jej wspaniałym zabytkom: kolegiacie pw. św. Wawrzyńca (niegdyś jednym z trzech najważniejszych kościołów Rzeczpospolitej), nagrobkom w kościele dominikańskim(ufundowanym przez Teofilę z Daniłowiczów Sobieską, matkę króla Jana III).  O Stanisławie Żółkiewskim mówiono, że był rycerzem bez skazy i że jego odwagi wystarczyłoby dla kilku ludzi. Przed 400 laty brał udział w najważniejszych bataliach Rzeczypospolitej.  Wojennemu kunsztowi i sprytowi hetmana zawdzięczamy, m.in. zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem w 1610 roku –mniej liczna husaria rozgromiła wtedy połączone siły moskiewsko-szwedzkie.

Kurator wystawy: Wojciech Kalwat

Realizacja wystawy: Anna Ekielska, Renata Gajowiak, Magdalena Gutowska, Karolina Sałajczyk

Organizator: Instytut POLONIKA

Współorganizator: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu