Kamienice mieszczańskie

Ocena turystów:

Kamienice mieszczańskie wokół Rynku Starego Miasta wznoszone od XV w zachowały w swoich murach wiele cennych detali architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych budynków.                                              
Na szczególną uwagę zasługują również kamienice:                          
Nr 4 z zachowanym późnorenesansowym portalem i rekonstruowanymi obramieniami renesansowych okien na piętrze.      Nr 5 zwana konwiktem Boboli, w XVII w. pełniła rolę konwiktu dla młodzieży kształcącej się w Collegium Gostomianum. W jednym z pomieszczeń parteru zachowało się malowidło z 1600 roku z przedstawieniem Chrystusa Sędziego i otaczających go postaci - zapewne właścicieli kamienicy.                                                  
Nr 10 zwana Kamienicą Oleśnickich, zachowała pierwotny układ przestrzenny. W kamienicy tej w 1570 roku przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci czeskich zawarli "zgodę" i opracowali obowiązujący katechizm. Z dziedzińca tej kamienicy jest wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej.                                              
Nr 12 dawny odwach, budynek klasycystyczny wzniesiony w XIX w.
Nr 14 zwana domem Mikołaja Gomółki wybitnego kompozytora polskiego doby renesansu.
Nr 23 jedna z cenniejszych kamienic, w XVI w należała do Greka Kojszora. Zachowała oryginalny układ przestrzenny.        Nr 27 zwana "Pod Ciżemką", w XVI w. własność Węgra Lazarczyka piwowara. Na piętrze, w sali restauracyjnej strop drewniany i renesansowe biforium.                        
Nr 31 w XIX w. własność rodziny Dutreppich, zachowała oryginalny układ przestrzenny parteru.
 

oceń oferte poleć znajomemu dodaj do walizki

Informacje praktyczne