Zwiedzanie miasta z przewodnikiem


REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, DZIAŁĄJĄCEGO PRZY SANDOMIERSKIM CENTRUM KULTURY, DOT. ZWIEDZANIA MIASTA Z PRZEWODNIKIEM