Regulamin sprzedaży i dystrybucji biletów w biurze CIT