Aktualności - 4/2013

Trzy gwiazdki dla Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu

Trzy gwiazdki dla Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu

Data: 2013-04-24
Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu podnosi swoje kwalifikacje. Polska Organizacja Turystyczna doceniła pracę sandomierskiej placówki podnosząc jej rangę z dwóch na trzy gwiazdki w czteropunktowej skali. Taki sam poziom posiada w województwie świętokrzyskim jeszcze jedna placówka – Pińczów, a wyższy tylko Kielce.